Verbouwing bestaande woning uit de jaren 70

Typische stijl voor de begin jaren 70

Kenmerkend voor het ontwerpen voor verbouwingen is dat je te maken hebt met een bestaande toestand. Een eigentijds ontwerp goed te laten aansluiten bij een gebouw dat al tijdje bestaat vergt creativiteit. Daarnaast is er ook aanleiding op om op zoek te gaan naar onverwachte ruimtelijke oplossingen.

Onderwerp bij dit project was een typische jaren 70 woning in Denekamp. Een vrijstaande woning zadeldak met relatief flauwe dakhelling. Betimmerde topgevels en goten met grote overstekken.  En een doorgaande horizontale glasstrook tussen gevel en dak.

Contrasterende ingreep

Er is bewust niet gekozen voor een voor de hand liggende oplossing, zoals een uitbreiding met een plat dak. In plaats daarvan is de typische jaren ’70 bouwvorm is gekopieerd en als aanbouw tegen de woning aangezet. Het contrast is gezocht in het materiaalgebruik. daarom heeft de uitbouw heeft een fraai gedetailleerd zinken dak.

Doordat de hoofdvorm van het bestaande gebouw is gekopieerd is er visueel een verbinding tussen het nieuwe en oude deel gemaakt. De aanbouw bestaat vooral uit een uitbreiding van de woonkamer. In de bestaande woning was er hier een vide en was er zicht op de binnenkant van het dak.  Dit hebben we in de nieuwe aanbouw overgenomen. Daardoor is de woonkamer een opmerkelijk ruimtelijk vertrek geworden

versterking zichtlijnen

Door een uitgekiende plaatsing van ramen en tuinmuren worden zichtlijnen versterkt en biedt het gebouw privacy waar nodig/gewenst.

projectinformatie

Opdrachtformulering: Aanbouw woonhuis om woonkamer te vergroten en tuin toegankelijker te maken.
Locatie: Denekamp