Uitbreiding bestaand woonhuis

Typische stijl voor de begin jaren ’70

Het onderwerp hier is een woning in typische stijl voor de begin jaren ’70 van de vorige eeuw, met een zadeldak met flauwe dakhelling, betimmerde topgevels en goten met behoorlijke overstekken en een doorgaande horizontale glasstrook tussen gevel en dak.

Contrasterende ingreep

In plaats van te kiezen voor een voor de hand liggende uitbreiding die naadloos in de bestaande toestand opgaat, is hier gekozen voor een contrasterende ingreep. De typische bouwvorm is gekopieerd en het leeftijdsverschil van de bouwdelen is voelbaar door het gebruik van contrasterend materiaal. -> zink.
Door de typische dakhelling van de oudbouw te kopieren is een verbinding tussen het nieuwe en oude deel gemaakt. De nieuwe woonkamer ligt gedeeltelijk in zowel het oude als het nieuwe deel van de woning. Ook de grote vide in de woonkamer, onder het hellend dak, hebben we in de nieuwbouw gekopieerd. Door het, niet vlakke plafond is de woonkamer een opmerkelijk ruimtelijke vertrek geworden

versterking zichtlijnen

Door een uitgekiende plaatsing van ramen en tuinmuren worden zichtlijnen versterkt en biedt het gebouw privacy waar nodig/gewenst.

projectinformatie

Opdrachtformulering: Aanbouw woonhuis om woonkamer te vergroten en tuin toegankelijker te maken.
Locatie: Denekamp